IER Nisan 2019, Cilt 11 Sayı 1

  • Ahmet Kındap ve Tayyar Doğan
    Regional Economic Convergence and Spatial Spillovers in Turkey
    Özet

  • Muhammad Jahanzeb Malik ve Muhammad Nadim Hanif
    Learning from Errors While Forecasting Inflation: A Case for Intercept Correction
    Özet

Dahil Olunan Endeksler

Dergimiz International Econometric Review bundan sonra DOAJ tarafından da takip edilecektir.

Yemekli Buluşmamız

Bugüne kadar hepimiz çeşitli şekillerde Ekonometrik Araştırmalar Derneğine ya da Dernek yayını olan International Econometric Review'e katkılarda bulunduk. Bir de fiziksel bir ortama da bir araya gelmek istedik ve 14 Ağustos 2018 akşamı müzikli yemekli güzel bir akşamı paylaştık. Bu akşamdan kareleri sizlerle paylaşmak istedik.