IER Eylül 2018, Cilt 10 Sayı 2

  • Yılmaz Akdi, Serdar Varlik and Hakan Berument
    Cycle Duration in Production with Periodicity - Evidence from Turkey
    Özet

  • Suranjana Joarder
    The Commodity Futures Volatility and Macroeconomic Fundamentals – The Case of Oil and Oilseed Commodities in India
    Özet

Dahil Olunan Endeksler

Dergimiz International Econometric Review bundan sonra DOAJ tarafından da takip edilecektir.

Yemekli Buluşmamız

Bugüne kadar hepimiz çeşitli şekillerde Ekonometrik Araştırmalar Derneğine ya da Dernek yayını olan International Econometric Review'e katkılarda bulunduk. Bir de fiziksel bir ortama da bir araya gelmek istedik ve 14 Ağustos 2018 akşamı müzikli yemekli güzel bir akşamı paylaştık. Bu akşamdan kareleri sizlerle paylaşmak istedik.