Ülkelerin PISA Sonuçları ve Eğitim Harcamaları

Bu veri seti OECD ülkeleri ve bazı diğer ülkeler için öğrencilerin PISA sınavından aldıkları derece ile ülkelerin eğitim harcamalarını raporlamaktadır. Toplam 49 ülke yer almaktadır. Ayrıca PISA derecelerini etkileyebileceği düşünülen 13 başka değişken de veri setinde yer almaktadır. Her bir değişken ile PISA dereceleri arasındaki ilişkiyi gösteren şekiller indirilebilecek olan dosyada bulunmaktadır.