Ülkelerin PISA Sonuçları ve Eğitim Harcamaları

Iki ayrı dosya halinde bu veri seti OECD ülkeleri ve bazı diğer ülkeler için öğrencilerin PISA sınavından aldıkları derece ile ülkelerin eğitim harcamalarını raporlamaktadır. Toplam 44 ülke ve 19 değişken bulunmaktadır.