IER Eylül 2017, Cilt 9 Sayı 2

 • H. M. Ertuğrul, S. Yıldırım and F. Ayhan
  An Investigation of Stationarity Properties of the Turkish Tourism Income Variable
  Özet

 • Asad Zaman
  Lessons in Econometric Methodology: The Axiom of Correct Specification
  Özet

 • E. Şimşek, M. Orhan and F. Macit
  Effect of Government Expenditure on GDP in the Turkish Economy
  Özet

EAD-YBU 2016-2017 Ekonometri Seminerleri Programı

Başlık: Do I Interpret Data Correctly?

Konuşmacı: Sıdıka Başçı, Ekonomi Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tarih: 22 Mart 2017, Çarşamba

Saat: 13.30

Yer: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi, Derslik 8.

Duyuru

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nün düzenlediği 5. Uluslararası İktisat Kongresi (EconAnadolu2017) 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir, Türkiye'de gerçekleşecektir. Kongre'ye katılan makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra International Econometric Review dergisinde basılabilir. Kongreye özet göndermek için son tarih 28 Şubat 2017’dir.