Kimlik ve Misyon

EAD E A D , 05/10/2005 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Derneğin amacı, ekonometri bilim dalının geliştirilmesine, bilimsel araştırmalar yapılmasına, bu bilim dalıyla gerek teorik gerek uygulama olarak ilgilenen tüm akademisyen ve araştırmacıların bir çatı altında toplanmasına katkıda bulunmaktır.

International Econometric Review (IER)

  IER altı ayda bir çıkmakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

Proje Eğitim Destekleri

  Derneğimiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TUBİTAK, Avrupa Birliği ve benzeri proje çalışmaları için eğitim desteği vermektedir. Gerçekleştirdiğimiz eğitim destekleri listesi ile detaylı bilgiye

Online Eğitim Desteği

  Derneğimize üye olmanız durumunda

Seminerler

  Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak EAD - SETA İktisat Seminerleri Serisini düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "SDE - EAD Ekonometri Seminerleri Serisi" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine de son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet EAD - YBU Ekonometri Seminerleri adını alarak yeniden başlamıştır.