İletim Kuralları


İletiler ücrete tabii değildir.

Makaleler İngilizce yazılmış olmalıdır ve e-posta aracılığı ile journal@era.org.tr adresinden editöre ulaştırılmalıdır. İletilerin ilk şekli, Örnek Metin de verildiği gibi olmalıdır.

Makalelerde açıkça belirtilmiş her görüş, yazarlara ait olup; editör(ler),yardımcı editör(ler),yazı ekibi yardımcıları ve dergi yönetimi ile bağlantılı kişilere ait olması zorunlu değildir. Makale sahipleri, daha önce diğer kaynaklar içinde yayımlanmış dökümanların yeniden kullanılması için izin alınmasından bizzat sorumludurlar.