Uygulamalı Ekonometri Eğitim Programları

 Geçmiş Programlar


18 Temmuz–5 Ağustos 2022
1. EAD-EViews ile Zaman Serisi Analizi Eğitimi    Anket
2. EAD-R ile Veri Analizi Eğitimi    Anket
3. EAD-R ile Panel Veri Analizi Eğitim    Anket
Program

28-29-30 Ocak 2015
"PANEL VERİ ANALİZİ" EĞİTİM PROGRAMI
Program

20 Aralık 2014
"TEMEL VERİ MADENCİLİĞİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program

28 Kasım 2014
"ZAMAN SERİSİ ANALİZİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program

28 Haziran 2014
"VOLATİLİTE TAHMİN MODELLERİ VE EŞBÜTÜNLEŞME" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program

7 Haziran 2014
"ZAMAN SERİSİ VE DURAĞANLIK" PROGRAMI
Program

28 Haziran 2014
"VOLATİLİTE TAHMİN MODELLERİ VE EŞBÜTÜNLEŞME" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program

24 Mayıs 2014
"MODEL BELİRLEME" PROGRAMI
Program

3 Mayıs 2014
"MAKROEKONOMİK ÖNGÖRÜ (FORECASTING) MODELLERİ" PROGRAMI
Program Fotoğraflar

5 - 6 Nisan 2014
"TEMEL VERİ MADENCİLİĞİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program Fotoğraflar

11-18 Ocak 2014 ve 1-2 Şubat 2014
"ZAMAN SERİSİ ANALİZİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program    Fotoğraflar

23-30 Kasım, 7 Aralık 2013
"PANEL VERİ ANALİZİ" EĞİTİM PROGRAMI
Program

2 Kasım 2013
"UÇ VE AYKIRI DEĞERLERİN TESPİT EDİLMESİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program

5 Ekim 2013
"BETİMSEL İSTATİSTİKLERİN ELDE EDİLMESİ VE DAĞILIM ANALİZİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program

21-22 Eylül 2013
"ZAMAN SERİSİ ANALİZİ" UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program