BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ

  Bildiğiniz gibi son yıllarda akademisyenlerimizin BAP başvurularının sayısında bir artış gözlenmiştir. Bu durum bilimsel araştırmaların artması ve kalitesinin yükselmesi bağlamında çok olumlu bir gelişmedir. BAP destekleri içinde "eğitim alımı" hizmetini de bulundurmaktadır. Bu bağlamda EAD, akademisyenlerimize BAP çalışmaları kapsamında eğitim desteği vermektedir. Bu destek, BAP konusu çerçevesinde akademisyenlerimizin ihtiyaç duyacakları "istatistik" ya da "ekonometri" bilgisinin EAD eğitmenleri tarafından verilen eğitim dersleri ile sağlanmaktadır.

Şu ana kadar eğitim desteği verdiğimiz BAP projeleri şunlardır:

1) MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARINDA ASİMETRİK FAİZ GEÇİŞKENLİĞİ VE SEÇİLMİŞ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİSİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ - Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü

2) KARA SINIRI KOMŞULARI İLE TİCARETİN KONYA’NIN KALKINMASINA ETKİSİ -ÇEKİM MODELİ İLE ETKİ ALANLARININ ANALİZİ - Selçuk Üniversitesi, İktisat Bölümü

Diğer taraftan TUBİTAK, Avrupa Birliği ve benzeri proje çalışmalarında da eğitime ihtiyaç duyulabilir. Bu projeler için de eğitim desteği verilebilir.*