International Econometric Review

IER Editör :  Prof.Dr. Asad Zaman
ISSN (Basılı) :  1308-8793
ISSN (Online):  1308-8815
ISSN (CD):  1308-8807
Türü :   Açık Erişim Hakemli Dergi

Amaç ve Kapsam

 Sponsörlüğü Ekonometrik Araştırmalar Derneği tarafından yapılan ve dört ayda bir çıkmakta olan International Econometric Review (IER) uluslararası bağımsız açık erişim bir dergidir. IER, EconLit, DOAJ, EBSCOhost, RePEc, Sobiad ve Ulrich endekslerine dahildir. IER makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift maskeli akran denetim uygulamaktadır. IER, "21st Century Economics" alt başlığında belirtildiği gibi, yakın zamanda kapsamını değiştirdi ve genişletti. Ekonominin tüm alanlarında yeni araştırma alanlarında yüksek kaliteli makaleler yayınlamayı amaçlıyoruz. "New Directions in Macroeconomics" (Makroekonomide Yeni Yönelimler) makalesi, Makro'nun ilgi çekici bir çok alanını listeler. Mikroekonomide, davranışsal ve deneysel iktisat konuları ile ilgileniyoruz. Duflo ve Banerjee'nin öncülüğünü yaptığı büyük ölçekli deneyler de ilgi alanımıza girmektedir. Ekonometride Nedensellik, Veri Görselleştirme, Büyük Veri Teknikleri, özellikle Makine Öğrenimi ve diğer bir çok yeni alan hakkında makalelere dergimizde yer vermek istiyoruz. Diğer bir deyişle, 20. Yüzyılın geleneksel Mikro, Makro ve Ekonometri kapsamı dışında kalan yeni alanlara odaklanmak istiyoruz.