Ekonometrik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU (5 Asil)
Dr. Sıdıka Başçı
Prof. Hakan Berument
Doç. Dr. Nadir Öcal
Doç. Dr. Jülide Yıldırım Öcal
Prof. Dr. Berna Kocaman


DENETLEME KURULU (3 Asil)
Dr. Yasemin Keskinbenli
Doç. Dr. Asiye Özlem Önder
Dr. Mehmet Ağa


YÖNETİM KURULU (5 Yedek)
Mehmet Sait Tezel
Emre Baykuş
Abdullah Başçı
Gülçin Başçı
Bahar Bayraktar


DENETLEME KURULU (3 Yedek)
Doç. Dr. Erkan Erdil
Orhan Karaca
Murad Tiryakioğlu