İletim Kuralları


İletiler ücrete tabii değildir.

Makaleler İngilizce yazılmış olmalıdır ve DergiPark sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ier) üzerinden ulaştırılmalıdır. İletilerin ilk şekli, Örnek Metin de verildiği gibi olmalıdır. Başvuru sürecinizi kolaylaştırmak için Makale gönderim videosunu izleyebilirsiniz.

Makalelerde açıkça belirtilmiş her görüş, yazarlara ait olup; editörler, danışma kurulu üyeleri ve dergi yönetimi ile bağlantılı kişiler bu görüşlerden sorumlu değildir. Makalelerin iThenticate programı kullanılarak intihal kontrolünden geçirildiğini hatırlatmak isteriz.

Editoryal Ofis

Sorularınız için:
Tel: 312 447 51 95
Mobile: 538 571 52 01
E-posta: journal@era.org.tr

International Econometric Review
ISSN: 1308-8793
ISSN(Online): 1308-8815
ISSN(CD): 1308-8807