Gelecek Seminerler


22 Haziran 2022
"Sanayileşme Endeksi Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma"
İsmail Ercan, Sanayileşme Derneği Başkanı