EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır.


24 Mayıs 2018
"Geometric and Topological Characterizations of a Slow Growth Assumption in Variational Calculus"
Farhad HUSSEINOV, School of Business, ADA University, Azerbaijan
Özet   

17 Mayıs 2018
"Exponential-type GARCH Models with Linear-in-Variance Risk Premium"
Dimitra Kyriakopoulou, Université catholique de Louvain (UCL)
Özet   

5 Nisan 2018
"Some Examples of Cost Analysis for Natural Gas Pipeline Routes Using the Optimization Approach"
Sıdıka Başçı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Graduate School In Computer Science and Mathematics Engineering (EISTI)
Özet