18 Haziran 2013
"Ham Petrol Talep Dinamiklerinin Özyetinim Yöntemi Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği"
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Talha Yalta, TOBB Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet

31 Mayıs 2013
"Avrupa Para Talebinde Doğrusalsızlıkların Modellenmesi: Eşik Eşbütünleşim Modeli Uygulaması"
Nebile Korucu Gümüşoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü
Özet   

24 Nisan 2013
"Petrol fiyatları ile Çıktı arasındaki ilişkinin asimetrik bir analizi: Türkiye uygulaması"
Nazif Çatık, A. Özlem Önder, Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum   

12 Mart 2013
"Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir mi?"
Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu, Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar   

29 Ocak 2013
"Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Büyümenin Belirleyicileri"
Prof. Dr. Özlem Önder, Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum