22 Aralık 2014
"Sanayi Üretimi Büyümesinin Faktör Modelleri ile Tahmini: Türkiye Örneği"
Mahmut Günay, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar

2 Aralık 2014
"Heterojen Karma Paneller İçin Granger Nedensellik Testi"
Furkan Emirmahmutoğlu, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Nezir Köse, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Özet    Fotoğraflar

4 Kasım 2014
"Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği: Dinamik Bir Yaklaşım"
M. Hakan Berüment, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Yeliz Yalçın, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Jülide Yıldırım, TED Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Özet    Fotoğraflar    Sunum   

21 Ekim 2014
"Reexamining the PPP hypothesis: A nonlinear asymmetric heterogeneous panel unit root test"
Furkan Emirmahmutoğlu, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Tolga Omay, Çankaya Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
Özet    Fotoğraflar