EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır. 2018 yılının Mart ayından itibaren Graduate School In Computer Science and Mathematics Engineering (EISTI) ile kurulan iletişim neticesinde program "EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı" adını almış ve Paris'te sürdürülmeye devam etmiştir.


25 Aralık 2008, Perşembe
Yordama (Forecast) Sonuçlarını Doğrulamanın Önemi Üzerine
Dr. A. Talha Yalta, TOBB Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet     

21 Ekim 2008, Salı
Uç-değerleri Tespit İçin Kukla Değişkenlerde T-istatistiğinin Kullanımında Ortaya Çıkan Problemler
Dr. Arzdar Kiracı, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

24 Haziran 2008, Salı
Innovation and Relationships in an Organized Industrial District: Ankara Sincan Industrial District
Dr. Dilek Çetin, ODTU, İktisat Bölümü
Dr. Erkan Erdil, ODTU, İktisat Bölümü
Özet     

3 Haziran 2008, Salı
Küreselleşme Ve Yeni Ekonomik Düzende Piyasa Yapısı Ve Şirketlerin Uzun Vadeli Maliyetleri Üzerine Bir Oyun Teorisi Modeli
Yrd.Doç.Dr.Arzdar Kiracı, Başkent Universitesi, İktisat Bölümü
Özet       Sunum

2 Mayıs 2008, Cuma
Unit Roots or Structural Breaks?: Making a Sense of It All
Doç.Dr.Taner Yiğit
Bilkent Universitesi, Ekonomi Bölümü
Özet      

1 Nisan 2008, Salı
Time Varying Preferences of the Federal Reserve
Doç.Dr.Ümit Özlale
Bilkent Universitesi, Ekonomi Bölümü
Özet       Sunum