EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Araştırma aktiviteleri kapsamında derneğimiz her ayın son Salı günü Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak EAD-SETA İktisat Seminerleri serisini düzenlemektedir. Bu seri içerisinde sunulan seminerlerin tamaminin özetlerine ve bir kısmınında tam metnine aşağıdaki menüyü kullanarak ulaşabilirsiniz.


25 Aralık 2008, Perşembe
Yordama (Forecast) Sonuçlarını Doğrulamanın Önemi Üzerine
Dr. A. Talha Yalta, TOBB Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet     

21 Ekim 2008, Salı
Uç-değerleri Tespit İçin Kukla Değişkenlerde T-istatistiğinin Kullanımında Ortaya Çıkan Problemler
Dr. Arzdar Kiracı, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

24 Haziran 2008, Salı
Innovation and Relationships in an Organized Industrial District: Ankara Sincan Industrial District
Dr. Dilek Çetin, ODTU, İktisat Bölümü
Dr. Erkan Erdil, ODTU, İktisat Bölümü
Özet     

3 Haziran 2008, Salı
Küreselleşme Ve Yeni Ekonomik Düzende Piyasa Yapısı Ve Şirketlerin Uzun Vadeli Maliyetleri Üzerine Bir Oyun Teorisi Modeli
Yrd.Doç.Dr.Arzdar Kiracı, Başkent Universitesi, İktisat Bölümü
Özet       Sunum

2 Mayıs 2008, Cuma
Unit Roots or Structural Breaks?: Making a Sense of It All
Doç.Dr.Taner Yiğit
Bilkent Universitesi, Ekonomi Bölümü
Özet      

1 Nisan 2008, Salı
Time Varying Preferences of the Federal Reserve
Doç.Dr.Ümit Özlale
Bilkent Universitesi, Ekonomi Bölümü
Özet       Sunum