EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır.


22 Şubat 2017
"A Review of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey"
Ayşegül Durucan, Ekonomi Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Özet   

4 Ocak 2017
"On the Effectiveness of Turkish Money Policy"
Hakan Berument, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

30 Kasım 2016
" Farklı Ülke Grupları İçin Enerji Tüketimi ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki"
Nermin Yaşar, Çankaya Üniversitesi
Özet    Sunum   

24 Mayıs 2016
"Çin'in Cari İşlem Hesabı Dinamikleri: Doğrusal Olmayan Birim Kök Yaklaşımı"
A. Yasemin Yalta
Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Özet   

31 Mart 2016
"U.S. Monetary Policy Normalization and Global Interest Rates"
Ishak Demir
Birkbeck, University of London, Ekonomi Bölümü
Özet   

14 Mart 2016
"Büyük Veri"
Salih Doğanay
Ekonomi Bakanlığı
Özet    Sunum    Fotoğraflar

8 Mart 2016
"Time Varying Cointegration and Kalman Filter"
Taner Yiğit
Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Özet    Sunum   

23 Şubat 2016
"Demokrasi, Reel Ücretler ve Üretkenlik"
Erol Taymaz
Özet    Sunum    Fotoğraflar

5 Ocak 2016
"Partial Identication:Testing Many Moment Inequalities via One Sided Thresholded Lasso"
Mehmet Caner
Ohio State Üniversitesi
Sunum    Fotoğraflar