EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır.


24 Aralık 2015
"Verimliği Hızlı Artan mı Karlı, Nüfusu Hızlı Artan mı? Uluslararası Ticaret Altında Uzun-Dönemli Bir Genel Denge Analizi"
Serdar Sayan
TOBB ETÜ Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar

1 Aralık 2015
"Türkiye'de İl Bazında Büyüme Yakınsaması Analizi: Mekansal Ekonometrik Açılımlar"
Pelin Akçagün
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar

23 Kasım 2015
"Kamu Alım İhalelerinde Verimlilik: Optimal Teklif Sayısı Analizi"
Bedri Kamil Onur Taş, TOBB ETÜ, İktisat Bölümü
İlke Onur, University of South Australia Business School, School of Commerce
Özet    Sunum    Fotoğraflar

1 Haziran 2015
"Alternatif Faktör Modelleri ile Tahminler: Türkiye Örneği"
Mahmut Günay
Özet    Sunum    Fotoğraflar

26 Mayıs 2015
"Annenin Çalışmasının ve Çocuk Bakımının Erken Çocukluk Gelişimi Üzerindeki Etkileri"
Didem Pekkurnaz
Özet    Sunum    Fotoğraflar

7 Nisan 2015
"Türkiye'de Akaryakıt Tüketiminin Dinamikleri ve Yasadışı Akaryakıt Faaliyetlrinin Tahmin Edilmesi"
Abdullah Talha Yalta
Özet    Sunum    Fotoğraflar

30 Mart 2015
"A Regime-Dependent Assessment of the Information Transmission Dynamics between Oil Prices, Precious Metal Prices and Exchange Rates"
Mehmet Balcılar
Özet    Sunum    Fotoğraflar