24 Aralık 2015
"Verimliği Hızlı Artan mı Karlı, Nüfusu Hızlı Artan mı? Uluslararası Ticaret Altında Uzun-Dönemli Bir Genel Denge Analizi"
Serdar Sayan
TOBB ETÜ Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar

1 Aralık 2015
"Türkiye'de İl Bazında Büyüme Yakınsaması Analizi: Mekansal Ekonometrik Açılımlar"
Pelin Akçagün
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar

23 Kasım 2015
"Kamu Alım İhalelerinde Verimlilik: Optimal Teklif Sayısı Analizi"
Bedri Kamil Onur Taş, TOBB ETÜ, İktisat Bölümü
İlke Onur, University of South Australia Business School, School of Commerce
Özet    Sunum    Fotoğraflar

1 Haziran 2015
"Alternatif Faktör Modelleri ile Tahminler: Türkiye Örneği"
Mahmut Günay
Özet    Sunum    Fotoğraflar

26 Mayıs 2015
"Annenin Çalışmasının ve Çocuk Bakımının Erken Çocukluk Gelişimi Üzerindeki Etkileri"
Didem Pekkurnaz
Özet    Sunum    Fotoğraflar

7 Nisan 2015
"Türkiye'de Akaryakıt Tüketiminin Dinamikleri ve Yasadışı Akaryakıt Faaliyetlrinin Tahmin Edilmesi"
Abdullah Talha Yalta
Özet    Sunum    Fotoğraflar

30 Mart 2015
"A Regime-Dependent Assessment of the Information Transmission Dynamics between Oil Prices, Precious Metal Prices and Exchange Rates"
Mehmet Balcılar
Özet    Sunum    Fotoğraflar