28 Aralık 2012
"Optimal Kamu Alımı İhaleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi"
Doç. Dr. Bedri Kamil Onur Taş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum   

7 Aralık 2012
"Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yerel Ağ Etkileri ve Tüketici Tercihi"
Yrd. Doc. Dr. Mehmet Karaçuka, Ege Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi, İktisat Bolumu
Özet    Sunum   

17 Ekim 2012
"Türkiye'de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Makroekonomik Yansımaları"
Ümit Özlale,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi, Uluslararasi Girisimcilik Bolumu
Özet    Sunum    Fotoğraflar   

30 Mayıs 2012
"Yolsuzluk Ölçümleri: Yeni Yaklaşımlara Duyulan İhtiyaç (Neden Var?)"
Prof.Dr. Serdar Sayan,TOBB Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Özet

25 Nisan 2012
"Türkiye için bir Açık Ekonomi DSGE Modellemesi ve Tahminler"
Dr. Fatma Özgü Serttaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Özet

20 Mart 2012
"Türkiye'de İhracatın Yapısı: Sektörel bir Analiz"
Doç. Dr. Nazire Nergiz Dinçer, TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Özet

21 Şubat 2012
"Askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerine etkisinin mekansal etkiler de dikkate alınarak küresel çapta incelenmesi"
Araş. Gör. Halil Keskin, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet

17 Ocak 2012
"Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Büyümenin Mekansal Ekonometrik Analizi"
Araş. Gör. Pelin Akçagün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet