EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır.


27 Mayıs 2010
"Türkiye İmalat Sanayinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teknolojik Değişim Sürecine Etkisi: 2003-2006 Dönemi İçin Bir Panel Veri Analizi"
Doç. Dr. M. Teoman Pamukçu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet

27 Nisan 2010
"Ağyapılar Vasıtasıyla Öğrenmeyi Öğrenmek: Ankara'nın Gelişmekte Olan Bölgelerindeki Makina ve Mobilya Sektörleri Örneği"
Doç. Dr. Erkan Erdil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi
Özet

30 Mart 2010
"Türkiye ve Bölge Ülkelerinde Kurumsal Yapı, Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi"
Prof.Dr. Serdar Sayan, TOBB-ETU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

23 Şubat 2010
"Türkiye'de Formel ve Enformel İşyerleri Arasındaki Üretkenlik Farklılıkları"
Prof.Dr. Erol Taymaz, ODTU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

26 Ocak 2010 Salı
"İMKB Firmaları için Ar-Ge Harcama Kararlarının Modellenmesi: Örneklem Seçimi Yaklaşımı"
Yrd.Doç.Dr. Yeşim Üçdoğruk, 9 Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet