26 Aralık 2006, Salı
"Convergence in Measures of  the Quality of Life: Evidences for EU Members and a Candidate Country, Turkey"
Doç. Dr. Kıvılcım Metin, Bilkent Üniversitesi, Iktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Yusuf Ziya Ozcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Özet      Fotoğraf

29 Kasım 2006, Çarşamba
"Does Inflation Targeting Matter? Evidence From Industrialized Countries"
Dr. Ümit Özlale, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü
Özet      Fotoğraf

1 Kasım 2006, Çarşamba
Finansal Olarak Kırılgan Ekonomilerde Para ve Kur Politikası
Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu, Gazi Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet      Fotoğraf

14 Eylül 2006, Perşembe
The Stability of the Turkish Philips Curve and Alternative Regime Shifting Models
Doç. Dr. Özlem Önder, Ege Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet      Fotoğraf

5 Eylül 2006, Salı
Gelişmekte Olan Sermaye Piyasalarında Enflasyon, Fiyat-Kazanç Oranı ve Hisse Senedi Fiyat Hareketleri Arasındaki İlişki: IMKB’Den Bir Ampirik Çalışma
Dr. Mehmet Ağa, Yakın Doğu Üniversitesi, İktisat Bölümü, Kıbrıs
Özet

27 Haziran 2006, Salı
"Foreign Exchange Crisis, Structural Shifts and Volatility: An interpretation of Turkish Case"
Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Özdemir
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet      Fotoğraf

6 Haziran 2006, Salı
"Inflation Targeting: An indirect approach to assess the direct impact"
Yrd. Doç. Dr. Taner Yiğit, Bilkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet       Fotoğraf

21 Nisan 2006, Cuma
"Farklı-Varyans Uyumlu Kovaryans Matrislerine Ait Tahmin Edicilerin Sapmaları"
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Orhan, Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Fotoğraf

28 Mart 2006, Salı
"A Sectoral Analysis Of Spatial Regional Employment Dynamics Of Turkish Provinces"
Doç. Dr. Jülide Yıldırım Öcal, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü
Özet      Fotoğraf