EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır. 2018 yılının Mart ayından itibaren Graduate School In Computer Science and Mathematics Engineering (EISTI) ile kurulan iletişim neticesinde program "EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı" adını almış ve Paris'te sürdürülmeye devam etmiştir.


26 Aralık 2006, Salı
"Convergence in Measures of  the Quality of Life: Evidences for EU Members and a Candidate Country, Turkey"
Doç. Dr. Kıvılcım Metin, Bilkent Üniversitesi, Iktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Yusuf Ziya Ozcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Özet      Fotoğraf

29 Kasım 2006, Çarşamba
"Does Inflation Targeting Matter? Evidence From Industrialized Countries"
Dr. Ümit Özlale, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü
Özet      Fotoğraf

1 Kasım 2006, Çarşamba
Finansal Olarak Kırılgan Ekonomilerde Para ve Kur Politikası
Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu, Gazi Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet      Fotoğraf

14 Eylül 2006, Perşembe
The Stability of the Turkish Philips Curve and Alternative Regime Shifting Models
Doç. Dr. Özlem Önder, Ege Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet      Fotoğraf

5 Eylül 2006, Salı
Gelişmekte Olan Sermaye Piyasalarında Enflasyon, Fiyat-Kazanç Oranı ve Hisse Senedi Fiyat Hareketleri Arasındaki İlişki: IMKB’Den Bir Ampirik Çalışma
Dr. Mehmet Ağa, Yakın Doğu Üniversitesi, İktisat Bölümü, Kıbrıs
Özet

27 Haziran 2006, Salı
"Foreign Exchange Crisis, Structural Shifts and Volatility: An interpretation of Turkish Case"
Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Özdemir
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet      Fotoğraf

6 Haziran 2006, Salı
"Inflation Targeting: An indirect approach to assess the direct impact"
Yrd. Doç. Dr. Taner Yiğit, Bilkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet       Fotoğraf

21 Nisan 2006, Cuma
"Farklı-Varyans Uyumlu Kovaryans Matrislerine Ait Tahmin Edicilerin Sapmaları"
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Orhan, Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Fotoğraf

28 Mart 2006, Salı
"A Sectoral Analysis Of Spatial Regional Employment Dynamics Of Turkish Provinces"
Doç. Dr. Jülide Yıldırım Öcal, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü
Özet      Fotoğraf