EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Araştırma aktiviteleri kapsamında derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak EAD-SETA İktisat Seminerleri Serisini düzenlemiştir. Bu aktivitiye 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren aktivite "SDE-EAD Ekonometri Seminerleri Serisi" adı altında yeniden başlatılmıştır. Her iki seri içerisinde sunulan seminerlerin tamaminin özetlerine ve bir kısmınında tam metnine aşağıdaki menüyü kullanarak ulaşabilirsiniz.


26 Aralık 2011
"Kısa ve Uzun Vadede Kamu Borçlarının Büyümeye Etkisi"
Doç.Dr. Mehmet Caner, North Carolina State Universitesi
Özet

28 Kasım 2011
"Türkiye'de Dezenflasyonun Refah Etkileri"
Doç.Dr. Bilin Neyaptı, Bilkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet

25 Ekim 2011
"The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of Selected MENA Countries"
Doç. Dr. Nildağ Başak Ceylan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
Özet