EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır.


29 Aralık 2009, Salı
"Orman İşletmelerinin Etkinlik Analizi: Türkiye’den Bulgular"
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

17 Kasım 2009, Salı
Teknolojik Değişme ve İstihdam İlişkisinin Sektörlerarası Etkilerinin Analizi
Doç.Dr. Aykut Lenger, Ege Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

2 Haziran 2009, Salı
Cari açık ve petrol fiyatlarının kısa dönem analizi
Dr. Ümit Özlale, Bilkent Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet

28 Nisan 2009, Salı
Global Kredi Krizi ve Gelismekte Olan Piyasa Ekonomilerine Etkileri
Araştırma Görevlisi Tolga Dağlaroğlu, Gazi Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet      Sunum

31 Mart 2009, Salı
Türkiye’de Hizmet Sektörü ve Mal Sektörü Enflasyonlarının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz
Dr. Kıvılcım Metin, Bilkent Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Koray Kalafatcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Özet