29 Aralık 2009, Salı
"Orman İşletmelerinin Etkinlik Analizi: Türkiye’den Bulgular"
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

17 Kasım 2009, Salı
Teknolojik Değişme ve İstihdam İlişkisinin Sektörlerarası Etkilerinin Analizi
Doç.Dr. Aykut Lenger, Ege Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet

2 Haziran 2009, Salı
Cari açık ve petrol fiyatlarının kısa dönem analizi
Dr. Ümit Özlale, Bilkent Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet

28 Nisan 2009, Salı
Global Kredi Krizi ve Gelismekte Olan Piyasa Ekonomilerine Etkileri
Araştırma Görevlisi Tolga Dağlaroğlu, Gazi Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Özet      Sunum

31 Mart 2009, Salı
Türkiye’de Hizmet Sektörü ve Mal Sektörü Enflasyonlarının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz
Dr. Kıvılcım Metin, Bilkent Universitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Koray Kalafatcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Özet