EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır. 2018 yılının Mart ayından itibaren Graduate School In Computer Science and Mathematics Engineering (EISTI) ile kurulan iletişim neticesinde program "EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı" adını almış ve Paris'te sürdürülmeye devam etmiştir.


22 Mart 2017
"Do I Interpret Data Correctly?"
Sıdıka Başçı, Ekonomi Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Özet   

22 Şubat 2017
"A Review of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey"
Ayşegül Durucan, Ekonomi Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Özet   

4 Ocak 2017
"On the Effectiveness of Turkish Money Policy"
Hakan Berument, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Bölümü