EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak EAD - SETA İktisat Seminerleri Serisini düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "SDE - EAD Ekonometri Seminerleri Serisi" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine de son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet EAD - YBU Ekonometri Seminerleri adını alarak yeniden başlamıştır. Seminerlerin tamamının özetlerine ve bir kısmınında tam metnine aşağıdaki menüyü kullanarak ulaşabilirsiniz.


22 Aralık 2014
"Sanayi Üretimi Büyümesinin Faktör Modelleri ile Tahmini: Türkiye Örneği"
Mahmut Günay, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar

2 Aralık 2014
"Heterojen Karma Paneller İçin Granger Nedensellik Testi"
Furkan Emirmahmutoğlu, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Nezir Köse, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Özet    Fotoğraflar

4 Kasım 2014
"Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği: Dinamik Bir Yaklaşım"
M. Hakan Berüment, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Yeliz Yalçın, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Jülide Yıldırım, TED Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Özet    Fotoğraflar    Sunum   

21 Ekim 2014
"Reexamining the PPP hypothesis: A nonlinear asymmetric heterogeneous panel unit root test"
Furkan Emirmahmutoğlu, Gazi Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
Tolga Omay, Çankaya Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
Özet    Fotoğraflar