EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

 Geçmiş Seminerler

Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır.


18 Haziran 2013
"Ham Petrol Talep Dinamiklerinin Özyetinim Yöntemi Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği"
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Talha Yalta, TOBB Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet

31 Mayıs 2013
"Avrupa Para Talebinde Doğrusalsızlıkların Modellenmesi: Eşik Eşbütünleşim Modeli Uygulaması"
Nebile Korucu Gümüşoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü
Özet   

24 Nisan 2013
"Petrol fiyatları ile Çıktı arasındaki ilişkinin asimetrik bir analizi: Türkiye uygulaması"
Nazif Çatık, A. Özlem Önder, Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum   

12 Mart 2013
"Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir mi?"
Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu, Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum    Fotoğraflar   

29 Ocak 2013
"Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Büyümenin Belirleyicileri"
Prof. Dr. Özlem Önder, Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü
Özet    Sunum